Biotoop – verlangen

       

Expositie in de etalages van voormalige boekhandel Broese in samenwerking met Galerie Sanaa en Art Utrecht, 2020/2021.

In de winter van 2020/2021, tijdens de lockdown, toen de horeca en veel winkels op slot zaten, zocht de cultuur naar nieuwe mogelijkheden om zich te uiten.
Art Utrecht organiseerde exposities in de grote etalageramen van de voormalige boekhandel Broese in Utrecht aan de Stadhuisbrug. De coronatijd maakte ons opnieuw wakker en alert om naar elkaar om te kijken en onze leefomgeving beter te gaan waarderen.
De definitie van biotoop kan ook vertaald worden als een natuurlijke verbondenheid met elkaar en met de natuur om ons heen. Dit project BIOTOOP van Halina Zalewska paste hier uitstekend bij. De bij elkaar gecomponeerde grote tekeningen in kleur werden een ruimtelijke installatie over het verlangen. Verlangen om elkaar weer te zien, de zon op de huid te voelen en het leven te laten tintelen. Het verlangen om opnieuw te kunnen gedijen.   
Definitie BIOTOOP:  [Wikipedia] – (Gr: βιος (bios) – leven, τοπος (topos) – plaats) is een gebied met een uniform landschapstype (ecotoop) waarin een bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen. [Ecopedia] – Een biotoop is een ruimtelijk min of meer homogeen gebied. Dit gebied wordt gekenmerkt door eigenschappen die verschillen van de omgeving en wordt daarom bewoond door een typische levensgemeenschap.

© 2019 Halina Zalewska